Tin tức

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Chiều 14/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ. Với 451/452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 92,61%, Quốc hội... Xem chi tiết